Informacje dla członków

Opieka psychologa sportowego:

Wszyscy zawodnicy UKS Atena Gdańsk mają zapewniony program wsparcia psychologa sportowego.  Program obejmuje m. in. koncentrację uwagi, cele, stres, kontrola emocji, pewność siebie, komunikacja i samodoskonalenie. To tematy zajęć, które prowadzi pani Monika Małachowska z grupami zawodników w cyklach miesięcznych. Więcej informacji można znaleźć na www.wygrajglowa.pl. Istnieje także możliwość indywidualnego spotkania z panią psycholog.


Obozy letnie:

Organizujemy co roku po dwa dla każdej grupy wiekowej – III – IV i VII-VIII (gimnazjum) i starsi.

Szarlota koniec czerwca – początek lipca  – młodsi zawodnicy

początek lipca – młodsi zawodnicy

druga połowa sierpnia – kadra dziewczęta

druga połowa sierpnia – kadra chłopcy


Współpraca między klubowa:

Po kilku miesiącach intensywnych prac w dniu 08.12.2017 r., kluby szermiercze UKS Atena Gdańsk, UKS De La Salle i AZS AWFiS Gdańsk wypracowały platformę do stworzenia wspólnego programu szkolenia i współdziałania na wielu płaszczyznach organizacyjnych, stanowi ją projekt nazwany „Od ucznia do seniora”. Ma on na celu zagwarantowanie prawidłowego szkolenia zawodników od wieku szkolnego do seniorskiego. Trenerzy klubowi opracowują wspólne kalendarze startów i szkoleń. Działacze dbają o optymalne wykorzystanie budżetów klubowych, wspólnie organizując wyjazdy na zawody i zgrupowania.


Dokumenty klubu: