Składki członkowskie

UKS ATENA Gdańsk

Ul. VII Dwór 7
80-301 Gdańsk

Numer rachunku: 15 1240 1255 1111 0010 0418 5993


Składki członkowskie na rok kalendarzowy 2019

Dla uczniów klas II – III szk. podstawowej składka wynosi:
Tryb miesięczny: 45 złotych miesięcznie z terminem wpłaty do 25 dnia każdego miesiąca

albo

tryb półroczny: 2 raty po 240 zł/ półrocze:
I rata płatna do 28 lutego
II rata płatna do 31 lipca

albo

tryb jednorazowy: 450 zł z terminem wpłaty do 28 lutego (po tym terminie jednorazowa obniżona wpłata nie jest możliwa)


Dla uczniów klas IV-VI szk. podstawowej , gimnazjum oraz starszych składka wynosi:
Tryb miesięczny: 65 złotych miesięcznie z terminem wpłaty do 25 dnia każdego miesiąca

albo

tryb półroczny: 2 raty po 350 zł/ półrocze:
I rata płatna do 28 lutego
II rata płatna do 31 lipca

albo

tryb jednorazowy: 650 zł z terminem wpłaty do 28 lutego (po tym terminie jednorazowa obniżona wpłata nie jest możliwa)

UWAGA:

– składka za drugie dziecko wynosi 50% w/w opłat
– trzecie i kolejne dziecko nie ponosi opłat członkowskich
– dziecko zmieniając klasę z III na IV, powinno mieć opłacone składki za miesiące I-VI wg stawki dla klas III, miesiące VII-XII wg stawki dla klas starszych.


Licencja PZSZERM

Informujemy, iż opłaty za licencję Polskiego Związku Szermierczego na rok 2019 (ważna na rok kalendarzowy) w wysokości 40 zł na zawodnika należy uregulować do dnia 28.02.2019 r.

 

Składki członka zwyczajnego

            Roczna opłata członka zwyczajnego wynosi 12 zł rocznie, 1 zł za miesiąc.